עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

פעילויות בבאר שבע   חינוך בבאר שבע   קהילה בבאר שבע   מנהיגות נוער   המחצבה הטורקית   

קיימות בבאר שבע

הפעילות מתבצעת בשיתוף העירייה וכוללת סקר לאיתור המפגעים הסביבתיים בשכונותיה של באר שבע.

בבאר שבע מתקיים תהליך לקראת "קיימות" שהחל במרץ 2008 בחשיפת הנהלת העיר ומנהלי האגפים לתכנית באר שבע בת קיימא, מאז ממשיך הדיאלוג, כאשר באפריל 2009 ניתן האות להמשך פעולתו של פורום ה-15 בעיר באר שבע.

הפעילות המתבצעת בשיתוף העירייה כוללת סקר לאיתור המפגעים הסביבתיים על פיו תבנה תכנית עבודה בשיתוף אגפי ההנדסה איכות הסביבה וחינוך, מתקיימת פעילות ליצירת "השדרה הירוקה" עם אגף ההנדסה, ושיקום גן המעפילים, בשכונה ג´: שופץ מועדון הג´מאעה ומתקיימת בו פעילות משותפת.

הפעילות בששה גני הילדים על ידי הנחיית הגננות, טיפוח חצרות וציורי קירות הגנים כל אלה נעשים כפעילויות משותפות לילדי פר"ח וילדי הגנים.

בשכונת רמב"ם נמשך המאבק נגד העירייה, ולאחרונה נעתרה העירייה להגדלת השטחים הציבוריים בשכונה ופתרון לבעיה התחבורתית.העמותה מגישה סיוע לוועד פעולה כנגד עוולות סביבתיות.

תכנית הגן הירוק הוצגה לכלל 200 גננות של גני הילדים בבאר- שבע.

מתוכננת הקמת בי"ס סביבתי.
גרסה להדפסה

גולשים שהתעניינו בקיימות בבאר שבע התעניינו גם ב:


כנס ועדי שכונות
לראשונה: התקיים כינוס משותף של ועדי פעולה לשינוי סביבתי בשכונות של באר שבע.

למידע נוסף

שיתוף הציבור בתכנון
בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של שיתוף הציבור בתהליך התכנון.

למידע נוסף

פעילות בגני ילדים
עמותת נגב בר-קיימא, עיריית באר שבע ומכתשים בפעילות לשיפוץ הגנים זאת מתוך מטרה להכשירם כ-"גן ירוק".
למידע נוסף