עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

פעילויות בבאר שבע   חינוך בבאר שבע   קהילה בבאר שבע   מנהיגות נוער   המחצבה הטורקית   

סקר סביבתי בשכונה ג´

במסגרת הפעילות הסביבתית בבאר שבע , ערכה העמותה סקר מצאי סביבתי בשכונה ג´
רקע כללי

השכונה הוקמה בשנות החמישים כשיכון עולים, בחלקה הצפון מזרחי של העיר באר שבע. השכונה משתרעת על שטח של 1,290 דונם בין הרחובות שדרות בן גוריון מצפון, שדרות שז"ר מדרום, דרך חברון ממזרח ושדרות רגר ממערב. לפי מפקד האוכלוסין והדיור משנת 1995 , בשכונה מתגוררים כ-12,854 תושבים ב – 4,402 משקי בית.
במשך השנים נקלטו אלפי עולים בשכונה בגלי העלייה השונים, רובם עברו מהשכונה, אך חלקם השתקעו בשכונה והקימו בה את ביתם. כיום, ההרכב החברתי בשכונה מגוון וכולל אוכלוסיות וותיקות מצפון אפריקה, עולים מברית המועצות לשעבר, עולים מאתיופיה, בני מיעוטים ( משתפי פעולה) וסטודנטים שלומדים באוניברסיטת בן גוריון.
בשני העשורים האחרונים חל תהליך של התדרדרות בחוסן החברתי ובמצב הפיזי של השכונה וזאת כפועל יוצא להקמתם של שכונות מגורים חדשות בבאר שבע ומעבר של אוכלוסיות מבוססות אליהן. בנוסף, הקמתם של שלושה מרכזי קליטה ושיכונם של משתפי פעולה, הרעו עוד יותר את מצבה של השכונה וקיבעו את מעמדה כשכונת מצוקה.
במהלך השנים נהנתה השכונה מתמיכה ממשלתית במסגרת שיקום שכונות, אם כי לאחרונה החל מהלך להוצאת השכונה ממסגרת שיקום השכונות וללא פיתרון אמיתי לבעיות החברתיות והפיזיות של השכונה.
תהליכים אלו ותהליכים חברתיים - סביבתיים נוספים עומדים בבסיס סקר סביבתי זה. הסקר נעשה בשיתוף תושבים מהשכונה ובה לתאר מצב סביבתי קיים.

הסבר המתודולוגיה לסקר יישובי

לשם קבלת תמונת מצב כללית על חזות, הצללה וגינון בשכונה, נבחרו אתרים בעלי אופי ציבורי מובהק. בנוסף מסקנות הסקר כוללות תיאור של בעיות כלל שכונתיות כפי שתוארו בסקר מפגעים סביבתיים שנערך על ידי תושבים מהשכונה. הסקר לא כלל את חלקי המזרחיים של השכונה בסמוך לדרך חברון וכמו כן לא ככל את בית החולים סורוקה, מעונות הסטודנטים, מרכז הספורט ומתחם תחנת הרכבת.
מצב החזות הכללית ורמת הגינון, באתרים הציבוריים בשכונה , דורגה בסולם ערכים של 0- 10. רמה 0 מתארת את הרמה הנמוכה ביותר ורמה - 10 מתאר את הרמה הגבוה ביותר. ( ראה דוח סקר)
הצגת מסקנות

הסקר הסביבתי בשכונה כלל שטחים ציבוריים לבינוי, שטחים ציבוריים פתוחים , בתי ספר, גני ילדים, מתנסי"ם בתי כנסת, רחובות ומרכזי מסחר.

הצללה וגינון
- מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים ( שצ"פ) בסקר סובלים מהזנחה ומחסור בהשקיה!
חלק גדול מהשצפי"ם ללא גינון, באתרים בהם קיים גינון ניתן להבחין במחסור חמור בהשקיה ותחזוקה .
- רוב המדרכות בשכונה ללא הצללה כלל. צלחות העצים לא נטועים ורובם מרוצפים באבן רחוב, תופעה זו קיימת גם במדרכות אשר נסללו בשנים האחרונות.

פסולת וניקיון
- פסולת בניין מרוכזת בעיקר בסמוך לפחי האשפה, בשטחים ריקים המיועדים לבינוי בתוך השכונה ובפאתי השכונה.
- ריכוזים של פסולת ביתית ניתן לראות בסמוך לפחי האשפה, לאורך גדרות בתי הספר וגני הילדים ובשצפי"ם. באזורים הצפוניים של השכונה בעיית הפסולת הביתית מחריפה וניתן לראות ערמות של פסולת ביתית גם בחצרות הבתים.
- ניקיון הרחובות אינו אחיד וניתן להבחין בכך שישנם רחובות הנהנים מאיכות שירות גבוה יותר. בחלק מהרחובות הצטברו שקיות נילון, פחיות ובקבוקים לאורך אבני השפה ולאורך גדרות בתים. כאמור, תופעה זו בולטת בעיקר בחלקים הצפוניים של השכונה בתחום הרחובות רוטנברג השלום וגוש עציון.

תשתיות
- נצפו גלישות ביוב בחצרות הבתים כתוצאה מסתימות ובלאי של צינורות הביוב. במקומות מסוימים גלישות אלו הצטברו לכדי בריכות גלויות בהם ניתן היה לראות חולדות.
- חלק השטחים הציבוריים ללא מדרכות להולכי רגל. תופעה זו בולטת במיוחד בגן המעפילים אשר מהווה ציר מרכזי להולכי רגל אל עבר קופת חולים ג´.
- מתקני המשחק בשצפי"ם ובאתרי הספורט מוזנחים ולא מתוחזקים כיאות וחלקם אף מהווים מפגע בטיחותי ובריאותי .
- המתחם המסחרי החדש מאחורי מעונות ג´ הוקם ברובו על תשתית מבנים ישנה. המתחם מהווה ציר תנועה מרכזי אל עבר רחוב גוש עציון אך לא קיימת בו מדרכה וחניה מסודרות.
- נצפו מספר מקרים של נפילת כבלי תקשורת מעמודים של הוט ובזק, כמו כן נצפו ארונות חשמל שבורים ופתוחים.
- עמודי תאורה רבים לא עובדים.

שילוט
חלק גדול מהבתים בשכונה ללא שילוט הנושא את מספר הבית ושם הרחוב.

מבנים נטושים
בשכונה ישנם שטחים נרחבים לבינוי בהם ממוקמים מבנים המיועדים להריסה. בניהם ניתן למנות את בית הקולנוע אורות הישן, בתי האבן ברחובות וינגייט וגוש עציון , בית הספר הישן ( רוזוולט) מאחורי מתנ"ס טאובל ומבנה נטוש ברחוב זיסו. בחלק מהמבנים נפרצו אטימות הבתים וניתן בקלות להיכנס אליהם. מתחם בית הספר הישן מאחורי מתנ"ס טאובל פרוץ ונצפו בו ילדים משחקים. חלק מהמבנים מהווים מוקד לצריכת סמים ופעילות עבריינית.

עירוב שימושי קרקע
נצפו מוסכים וחנויות מכולת אשר הוקמו בחצרות בתים. כמו כן נאמר על ידי תושבים כי ישנם מספר מרכזי מחזור של פסולת מתכת אשר הוקמו בחצרות הבתים, בעיקר בקרב אוכלוסיית משתפי הפעולה.

מרכזי הקליטה בשכונה
בשכונה ישנם שלושה מרכזי קליטה בשלושה מבני קומות שונים. למרכזי הקליטה חרוב וקלישר לא הוקצו שפפי"ם לרווחת דיירי הבניינים. כתוצאה מכך משחקים ילדי מרכז הקליטה על הכבישים הסמוכים וברחבות הכניסה למבנים בחוסר בטיחות הולם וללא צל .
גרסה להדפסה

גולשים שהתעניינו בסקר סביבתי בשכונה ג´ התעניינו גם ב:


כנס ועדי שכונות
לראשונה: התקיים כינוס משותף של ועדי פעולה לשינוי סביבתי בשכונות של באר שבע.

למידע נוסף

פעילות בגני ילדים
עמותת נגב בר-קיימא, עיריית באר שבע ומכתשים בפעילות לשיפוץ הגנים זאת מתוך מטרה להכשירם כ-"גן ירוק".
למידע נוסף

קיימות בבאר שבע
הפעילות מתבצעת בשיתוף העירייה וכוללת סקר לאיתור המפגעים הסביבתיים בשכונותיה של באר שבע.

למידע נוסף