עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

פרחים בנגב   פרס הנגב לאיכות סביבה 2008