עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

הודעות לעיתונות     חדשות איכות הסביבה בנגב     תעשיה     המגזר הבדואי     כל הקטגוריות

עשור לפורומים לאחריות סביבתית

מרכז המבקרים מפעל טבע טק נאות חובב, יום רביעי ה - 27 בנובמבר 2013

פרסום ראשון :14/11/2013 11:00:07
עדכון אחרון :14/11/2013 11:02:54