עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

הודעות לעיתונות     חדשות איכות הסביבה בנגב     תעשיה     המגזר הבדואי     כל הקטגוריות

הסביבה היא של כולנו

לתושבים חשובה איכות הסביבה לא פחות מהחינוך והבריאות. החיבור בין השלושה: סביבה, בריאות וחינוך יבטיח שיפור משמעותי ביישוב ויאפשר ניהול נכון ומושכל של משאבים וחסכון כספי.

הנך נקרא לפעול למען עקרונות הקיימות ברשות על ידי הובלת תהליכים לטווח הארוך שיתרמו להתייעלות סביבתית ויחסכו משאבים.

על ידי תכנון ובינוי עירוני המותאם לתנאי הסביבה, חסכון והתייעלות אנרגטית, חסכון במים, טיהור ושימוש חוזר במי קולחין להשקיית הגינון הציבורי, מערך תחבורתי יעיל הממזער את זיהום האוויר,  טיפול בפסולת הכולל הפרדה במקור, הגדלת השטחים הציבוריים לרווחת התושבים, חינוך הסברה והטמעת אורח חיים מקיים. טיפוח ושיקום השטחים ציבוריים, הצללה במוסדות החינוך ובמקומות ציבוריים.

שקיפות ויצירת אימון בין הרשות לתושב, פורומים ציבוריים עם התעשייה המקומית והאזורית, פיתוח תכניות לקידום הבריאות והסביבה במוסדות החינוך.

בהיבט החברתי - טיפוח התרבות , המורשת והנוף המקומיים כמשאבים סביבתיים וחברתיים.

כל אלה יהפכו אותך לראש רשות המבטיח ומקיים

נשמח לעזור
עמותת נגב בר- קיימא (ע"ר)
ת.ד 125, עומר, 84965
טל:08-6909204/5 פקס: 08-6469247
www.negev.org.il

פרסום ראשון :15/10/2013 09:58:01
עדכון אחרון :15/10/2013 10:00:49