קורס לעובדי העיריה בדימונה

בתאריך 4.11.07 נפתח קורס שני במיספר לעובדי עירייה בנושא איכות הסביבה.

בתאריך 4.11.07 נפתח קורס שני במיספר לעובדי עירייה בנושא איכות הסביבה.

בקורס משתתפים 25 עובדי עירייה. בקורס הראשון השתתפו 36 עובדי הרשות המקומית.
מטרתו של הקורס היא להגביר את המודעות והאחריות לנושאים סביבתיים אצל עובדי הרשות, ולהפגיש את העובדים עם נושאים סביבתיים עולמיים ומקומיים.
את הקורס מרכז ד"ר ברוך שטאל שהוא גם המרצה.

גולשים שהתעניינו בקורס לעובדי העיריה בדימונה התעניינו גם ב:

עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה