נטיעות בתל שבע

במסגרת הפעילות בישוב, התגבש וועד פעולה של תושבים בשכונה 11 לפעילות סביבתית - חברתית בשכונה.
במסגרת הפעילות בישוב, התגבש וועד פעולה של תושבים בשכונה 11 לפעילות סביבתית - חברתית בשכונה.
וועד הפעולה מורכב מתושבי השכונה ומלווה על ידי נב"ק מיום הווצרו.

בקשתו הראשונה של וועד הפעולה היתה לקיים מבצע נטיעות בשכונה.

למשימה נרתמו קק"ל ונב"ק וכמובן תושבי השכונה.

במהלך המבצע ניטעו 200 עצים לאורך הרחובות בשכונה, מערכת ההשקיה חוברה לבתים הסמוכים וכל משפחה התחייבה לטפל בעצים שסמוכים לביתה.

גולשים שהתעניינו בנטיעות בתל שבע התעניינו גם ב:

מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
ביחד עם התושבים:פרסנו והקמנו מערכת השקיה בשטח: השקיית דשא, עצים וערוגות ונטענו כ-35 עצי פרי בשטח הגינה. כמו כן, הקמנו ועדת איכות סביבה בעיריית קריית מלאכי.

למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה