רשות מקומית חורה

בחורה הועברו השתלמויות וסדנאות בתחום איכות הסביבה לצוות המורים ולפעילי העיר.
אנו מאמינים שמהלך כזה, שבו לוקחים חלק כל הגורמים הפועלים בשכונה, יהיה זה מהלך שיקדם את נושאי הקיימות, והשמירה על הסביבה בחורה.
בחורה הועברו השתלמויות וסדנאות בתחום איכות הסביבה לצוות המורים ולפעילי העיר.
אנו מאמינים שמהלך כזה, שבו לוקחים חלק כל הגורמים הפועלים בשכונה, יהיה זה מהלך שיקדם את נושאי הקיימות, והשמירה על הסביבה בחורה.
אנו פועלים ליצירת שולחן עגול בו ישתתפו:
------------------------------------------------
בית ספר אל מג´ד
אגף הנדסה של העירייה
נציגי ועד השכונה וועד ההורים
בכוונתנו להצטרף ליוזמה של מהנדס העיר, להקמת פארק לאורך הנחל, ולשתף בתהליך את התלמידים, המורים ואנשי השכונה.

תוך כדי התהליך, הועברו השתלמויות וסדנאות בתחום איכות הסביבה לצוות המורים ולפעילי השכונה. אנו מאמינים שמהלך כזה, שבו לוקחים חלק כל הגורמים הפועלים בשכונה, יביא להצלחת הפרויקט, ולמניעת ונדליזם, בנוסף יהיה זה מהלך שיקדם את נושאי הקיימות, והשמירה על הסביבה.

נערכו השתלמויות איכות סביבה לצוות המורים בשני בתי ספר:
-----------------------------------------------------------------------

אל ואפאא – בית ספר מיוחד לילדים אוטיסטים, בו השתלמו המורים בנושא הפרדת פסולת, מיחזור ובשימוש בחומרים ממוחזרים לעבודות אומנות, וכן יצאו לסיור באשל הנשיא.
אנו מתכוונים להמשיך ולחזק את בית הספר, ובעיקר את הורי הילדים בתחומי הקיימות בשנה הבאה.

בית ספר אל עטאונה – השתלמויות בנושא מיחזור, הפרדת פסולת ושימוש חוזר בחומרים ליצירות אמנות
נערכו השתלמויות לקבוצת נשים (פעילות בשכונה)
נערכו השתלמויות למורים.

גולשים שהתעניינו ברשות מקומית חורה התעניינו גם ב:

בעקבות המצב הביטחוני עמותת נגב בר -קיימא מקיימת פעילות התנדבותית במקלטים
למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה