ביקור ברפת

ברפת באשל הנשיא כ 90 פרות המייצרות בין 16-20 ליטר חלב ליום .ברפת באשל הנשיא כ 90 פרות המייצרות בין 16-20 ליטר חלב ליום .במהלך הביקור ברפת יראו הילדים את תהליך חליבת הפרות, יקבלו הסבר על פעילות הרפת, מהחליבה ועד להגעת החלב אל החנויות. כמו כן ילמדו הילדים על גידול העגלים והפרות ויעזרו בהגמעת העגלים הצעירים

גולשים שהתעניינו בביקור ברפת התעניינו גם ב:

בעקבות המצב הביטחוני עמותת נגב בר -קיימא מקיימת פעילות התנדבותית במקלטים
למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה